Drama alanında İngiltere’de yaşayan eğitim odaklı gelişmelerle paralel olarak Amerika’da daha çok doğaçlama odaklıyaratıcı drama çalışmaları sürdürmektedir. Woldorf pedegolojisi dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip olan Finlandiya eğitimsisteminin temellerinde yer almakla birlikte dünya üzerinde 70’den fazla ülkede uygulamaya koyulmuş bir faaliyettir.

Bu yaklaşımın kurucusu olan Rosolf Steinerin düşünce tarzından harekete geçen SAHNE 27 ailesi olarak çocukların okulda gördüklerini haftasonları deneyimle e şansını sunuyoruz. Drama etkinliği ve o haftanın temasına uygun 40 dakikalık Tiyatro gösterisi deneyimleyecektir.